Sanat Tarihi Araştırmaları


Creative Commons License

Türkmenoğlu D.

Surname-i Vehbi Elyazması’nda “Çiftçiler, Değirmenciler, Fırıncılar” Konulu Minyatürün Göstergebilimsel Çözümlemesi, Abdullah Şevki DUYMAZ, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.1-28, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.1-28
  • Editörler: Abdullah Şevki DUYMAZ, Editör

Özet

Surname-i Vehbi Elyazması; III. Ahmed’in dört şehzadesi Sü- leyman, Mehmed, Mustafa ve Beyazıd için yapılan gece-gündüz on beş gün süren sünnet şenliğinin anlatıldığı, 37x26 cm. boyut- larındaki levhalar hâlinde hazırlanan 175 sayfa ve 137 adet min- yatürden oluşmaktadır. Eserde ilk sahnelerde, şenlik başlamadan önce yapılan hazırlıklara yer vermektedir. Eski saraya yapılan ziyaretin ardından ikinci minyatür, yukarıdan şenlik alanına ku- rulan çadırları ve mekânın topografik özelliklerini gösteren bir girişi içermekte, şenliğin bitiminden sonra Topkapı Sarayı’ndaki törenlere yer veren son iki minyatürle bu iki sahne arasına şenli- ğin olayları yer almaktadır.