Surname-i Vehbi Elyazması’nda “Çiftçiler, Değirmenciler, Fırıncılar” Konulu Minyatürün Göstergebilimsel Çözümlemesi


Creative Commons License

Türkmenoğlu D.

in: Sanat Tarihi Araştırmaları, Abdullah Şevki DUYMAZ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-28, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Akademisyen Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-28
  • Editors: Abdullah Şevki DUYMAZ, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Surname-i Vehbi Elyazması; III. Ahmed’in dört şehzadesi Sü- leyman, Mehmed, Mustafa ve Beyazıd için yapılan gece-gündüz on beş gün süren sünnet şenliğinin anlatıldığı, 37x26 cm. boyut- larındaki levhalar hâlinde hazırlanan 175 sayfa ve 137 adet min- yatürden oluşmaktadır. Eserde ilk sahnelerde, şenlik başlamadan önce yapılan hazırlıklara yer vermektedir. Eski saraya yapılan ziyaretin ardından ikinci minyatür, yukarıdan şenlik alanına ku- rulan çadırları ve mekânın topografik özelliklerini gösteren bir girişi içermekte, şenliğin bitiminden sonra Topkapı Sarayı’ndaki törenlere yer veren son iki minyatürle bu iki sahne arasına şenli- ğin olayları yer almaktadır.