Histopatolojik Görüntülerde Hücre Sınıflandırılması için İstatistiksel-Uzamsal Yaklaşım; Statistical-Spatial Approach for Cell Classification in Histopathological Imagery10.1109/


Erseven M., Bilgin G.

21. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BIYOMUT’17 – 21st National Biomedical Engineering Conference, İstanbul, Türkiye, 24 Kasım 2017, ss.1-4