İşletmelerde çalışanların psikolojik güvenliği ve psikolojik güvenliğin örgütsel çıktı olan işe angaje olmaya etkisi


ÖZER G., MÜCELDİLİ B., ERDİL O.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021 (Peer-Reviewed Journal)