THERMOELECTRIC PROPERTIES of POLY (3,4-ETHYLENE DIOXYTHIOPHENE)/TITANIUM DISULPHIDE COMPOSITES


Ahmed N. S. , Karaman F.

5th International Conference on New Trends in Chemistry, Athens, Yunanistan, 22 - 24 Nisan 2019, ss.65

Atıf İçin Kopyala
  • Basıldığı Şehir: Athens
  • Basıldığı Ülke: Yunanistan
  • Sayfa Sayısı: ss.65

Özet

Termoelektrik (TE) jeneratörler, pratik uygulamalar için güneş ısısından, radyoaktif bozulmadan, vücut ısısından, termal kaynaklardan ve endüstriyel atık ısısından vb. Termal enerji toplayarak doğrudan elektrik üretebilir [1]. Yenilenebilir enerji teknolojileri arasında, TE süreci, kirleticiler ve gürültü olmadan bakımı en basit ve kolaydır. Bizmut tellürid ve kurşun tellürid gibi alaşımlar olan son teknoloji TE malzemeleri, yüksek toksisite ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle büyük ölçekli uygulamalar için yaygın olarak kullanılamaz. Ucuz ve çevreye zarar vermeyen yeni TE materyallerinin üretimi günümüzde oldukça cazip bir araştırma alanıdır.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, poli (3,4-etilendioksi tiyofen) (PEDOT) 'un, toksik olmayan ve düşük işlem maliyetine sahip olan iletken bir polimer için en umut verici aday olduğunu göstermiştir [2,3]. Bununla birlikte, bozulmamış PEDOT'un etkinliği yeterince yüksek olmadığı için araştırmalar, kompozitlerinden verimli TE materyallerinin üretilmesine odaklanmıştır [4].

PEDOT'un TE özellikleri: PSSA / titanyum disülfit kompozitleri bu çalışmada incelenmiştir. İlk önce, PEDOT, polistiren sülfonik asit (PSSA) varlığında, oda sıcaklığında 3,4-etilen dioksi tiyofen ile hidrojen peroksit ile kimyasal oksidasyon yoluyla sentezlendi. Daha sonra, çeşitli oranlarda PEDOT: PSSA dispersiyonuna titanyum disülfit ilave edildi. Kompozitlerin TE verimleri elektriksel iletkenlik ve Seebeck katsayıları ölçülerek hesaplandı. Sentezlenen PEDOT: PSSA / titanyum disülfür kompozitlerin, bozulmamış PEDOT: PSSA'nınki ile karşılaştırıldığında arttırılmış bir TE performansı sergilediği bulundu. Bildiğimiz kadarıyla, bu PEDOT: PSSA / titanyum disülfit kompozitlerinin termoelektrik davranışı üzerine yapılan ilk çalışmadır.