KOBİ Finansal Raporlama Standardının Etkin Olarak Uygulanabilmesine Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Güncel Gelişmeler


CENGİZ H.

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, vol.49, no.571, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)