2019-2020 Ders Yılında Okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinlik Alanlarının Öğrencilerin Üretken Yazma Becerisini Geliştirmesi Açısından İncelenmesi


Temel A., İLHAN G. O.

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, 24 - 26 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri