Bağlamsal Faktörlerin Staj Deneyimi ile İlişkisi


Çemberci M. , Cömert P. N.

Yıldız Journal of Educational Research, vol.7, no.1, pp.42-50, 2022 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.14744/yjer.2022.005
  • Journal Name: Yıldız Journal of Educational Research
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.42-50
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada stajla ilgili bağlamsal faktörler (esnek çalışma saatleri, maaş alıp almamak, firmaya ulaşım ve lokasyon) ile üniversite öğrencilerinin staj deneyimi ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye’deki farklı bölümlerden 200 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, firmaya ulaşım ve lokasyon ile staj deneyimi arasında ve esnek çalışma saatleri ile de algılanan öğrenme arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca, ücret alan stajyerler ve almayan stajyerler arasında memnuniyetsizlik, rahatsızlık ve staj deneyimi anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Makale bulgularının staj sürecine katkısı ve çeşitli gelecek araştırma önerileri tartışılmıştır.