Digital Comics Design in Education: Active Citizen, Bilge


Kaba G., Şin M., İlhan G. O.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.13, no.83, pp.107-123, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 83
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/jasss.46636
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.107-123
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The field of education has been experiencing significant changes today. While

many application and materials were being developed, the pandemic made the

transformation of them into digital World necessary. Distance education was

known but dis-preferred for a long time; however, it has become mandatory

with Covid-19 pandemic. The school years of Generation Z and the time of

pandemic has overlapped, which revealed the necessity to freshen the field of

education in many terms. The mission of education today is to raise students

who can think critically, notice differences, adapt to changes, and use her/his

knowledge in different fields. Thus, the revised Turkish Ministry of Education

has updated the curriculum accordingly with the needs of digital age. In this

sense, learning processes addressing multiple senses and experience has a

fundemantal place in social studies education, too. The use of visuald while

learning abstract concepts in social studies education motivates students. The

use of comics, one of these visuals, helps students understand concepts,

analyze from different perspectives and permanent learning. Comics present

visuals and written message together and it can be used for any level of

education. As an original material, comics trigger five senses and create

multiple sensory learning environment. Comics create chances for studens such

as motivation, expressing feelings correctly, and objectifying abstract concepts.

Comics break the stability of time, and it is identified as the ninth art of the

World. Comics help permanency of learning by presenting the past, present

and the future together. Along with these, comics can be designed in digital

platforms. In this study, digital comics material was developed using Pixton,

one of the web 2.0 tools. The material was developed for governing styles

subject in 6th grade, and it consists of 67 panels. The ‘governing styles’ subject

was chosen deliberately as students do not have the chance to objectify or

experience the content. The aim of this study is to share how digital comics

design is structured, which principles are used and which criteria is followed

with related shareholders. Also, it is hypothesized that the designed material

would enrich the learning environment, empower learning, activate the

students in the learning process, and be used through distance education

process. In this sense, the study aims to contibute educators from every field

and future studies.


Eğitim camiası, içerisinde bulunulan dönemde önemli yenilikler ve değişimler yaşamaktadır.

Yüz yüze eğitimle ilgili çağın gereklerine uygun birçok uygulama ve materyal geliştirilirken,

ortaya çıkan salgın bu çalışmaların uzaktan eğitimle dijital platformlara taşınmasını gerekli

kılmıştır. Uzaktan eğitim uzun zamandır bilinen ama çoğu kesim tarafından kullanılmaktan

kaçınılan bir durumken yaşanan Covid-19 pandemi dönemi ile birlikte mecburi bir süreç

haline gelmiştir. Bu sürecin Z Kuşağı olarak adlandırılan yaş gurubunun okul dönemine denk

gelmesi eğitim camiasının kendini her açıdan daha güncel hale getirmesinin gerekliliğini

ortaya koymaktadır. Günümüz eğitiminin misyonu eleştirel düşünebilen, nüansları fark

edebilen, araştıran, değişime ayak uydurabilen ve sahip olduğu bilgiyi farklı alan ve

mecralarda kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Revize edilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

programlarında da dijital çağın gereklilikleri göz önüne alınarak planlamıştır. Bu bağlamda

eğitimin her sahasında olduğu gibi sosyal bilgiler öğretiminde de birçok duyuya hitap eden

ve deneyimlemeye olanak sağlayan öğretim süreci mühim yer tutmaktadır Sosyal bilgiler

öğretim programı içerisinde yoğunlukta bulunan soyut kavramların öğretiminde görsel

materyal kullanımı öğrenciyi güdülemektedir. Görsel materyallerden biri olan çizgi romanın

kullanılması ise bazı olguların anlamlandırılmasına, kalıcı olmasına ve farklı perspektifinden

analiz yapabilmeye olanak sağlamaktadır. Eğitimin her düzeyinde eğitimcilerin rahatlıkla

başvurabileceği özgün bir materyal olan çizgi roman resim ve yazıyı bir uyum içerisinde

sunmaktadır. Bu bağlamda sınıfta çizgi romanla ders anlatımı gerçekleştirilirse, çoklu

öğrenme ortamı oluşturularak; çizgi romanın 5 duyuyu harekete geçirmesi sağlanacaktır.

Özellikle çizgi roman aracılığıyla öğrenme konusunda bireye; motivasyon sağlama,

duygularını doğru ifade edebilme, soyut konuları somutlaştırma gibi imkanlar sunmaktadır.

Dünyada dokuzuncu sanat olarak kabul gören çizgi roman zamanın durağanlığını

kırmaktadır. Çizgi romanın şimdi, gelecek ve geçmiş zamanı aynı anda sunup; bireylerin

sentez gücüyle kendi öğrenmelerine yardımcı olup, öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmektedir.

Tüm bunların yanında dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda artık çizgi romanlar sadece

geleneksel basımla değil web ortamlarında ve programlar yoluyla da tasarlanabilmektedir. Bu

çalışmada web 2.0 araçlarından Pixton adlı siteden yararlanarak bir çizgi roman materyali

geliştirilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen materyal; sosyal bilgiler dersi 6.sınıf, etkin vatandaşlık

öğrenme alanındaki yönetim şekilleri konusunda 67 panelden oluşmaktadır. Öğrencilerin

deneyimleme fırsatı bulamadığı ve soyut olduğu bilinen yönetim şekilleri konusunda dijital

ortamda eğitici çizgi roman materyali hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı dijital çizgi roman

tasarlanma sürecini nasıl inşa edildiği, ne tür yollar izlendiği, nelere dikkat edildiği gibi

detayların ve de ortaya çıkan materyalin ilgililerle paylaşılmasıdır. Ayrıca hazırlanan eğitici

çizgi roman materyalinin, ders ortamını zenginleştirmesi, öğrenciyi merkeze alarak aktif

öğrenmeye imkan sağlaması ve de materyalin hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde

kullanılabileceğini düşünülmektedir. Bu bakımdan her branştan eğitimciye ve de yapılacak

benzer çalışmalara katkı sağlaması hedeflenmektedir.