THE EVOLUTION OF THE CHACONNE FROM A DANCE ACCOMPANIMENT TO A FORM OF MUSIC IN ITSELF


Arıca E., Uçan A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.34, pp.905-916, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The chaconne is a dance music harboring erotic elements that first appeared in the 17th century, and whose origins extend to the triangle between Africa, Spain and Mexico. Nowadays, the chaconne is generally associated with the D Minor Partitas of J.S. Bach's Violin Solo. The first information regarding the chaconne were identified in Latin American and Spanish literature, and also in texts written about the chaconne itself.The chaconne was initially a form musical composition that accompanied dance, consisting of improvisations based on a harmonic pattern. However in 1606, the first notes for the chaconne were written by Girolama Montesardo in Spain for guitar training, thus allowing this dance music to begin its transition into an instrumental form of music through the guitar. The chaconne’s spread in Europe through guitar music and theater began with Italy, and later continued with France and Germany. In every country it spread, the chaconne was further transformed by the social groups it appealed to.One common and unifying aspect of the available sources on the chaconne is that they consider Germany, and even the final part of Bach’s D Minor Partitas, as the place where the chaconne reached its zenith.The chaconne is a form of music that experienced an interesting evolution, and is characterized by many historical, cultural and musical developments/changes that are worthy of being studied. For this reason, various studies are still being conducted today on the different aspects of this form of music

formu olan chaconne; kökeni Afrika,Yeni Dünya ve spanya üçgenine kadar varan ve erotik öeler içeren bir dans müzii olarak 17.yy da ortaya çıkmı ve hakkındaki ilk bilgiler, Latin Amerika - spanyol edebiyatı yoluyla ve chaconne için yazılan metinlerden elde edilmitir. Balangıçta sadece dansa elik eden ve bir armoni kalıbı üzerine doaçlamalardan oluan chaconne,'un, 1606 yılında Girolama Montesardo’nun spanya’da gitar eitimi için yazdıı kitapta bulunan basılı ilk nota örneklerinin ortaya çıkmasıyla, bu dansın gitar yolu ile enstrümantal müzie geçiinin ilk adımları atılmıtır. Dier taraftan gitar müzii ve tiyatro yolu ile talya’ya yayılmasıyla balayan süreç, Fransa ve Almanya ile devam etmi ve hemen her ülkede hem form hem de hitap ettii sosyal kitle olarak deiime uramıtır. Genel olarak kaynakların birletii nokta ise chaconne’un zirve noktasının Almanya ve hatta Bach’ın Re minör Partitası’nın son bölümü chaconne olduu kanaatidir. Chaconne ; tarihsel, kültürel ve müzikal geliim/ deiim üzerine incelemeye deer ve aırtıcı bir evrimi içinde barındırmaktadır ki çeitli çalımalar farklı açılardan hala sürdürülmektedir