(E)-1-(4-Bromfenil)-2-(2,2-Dikloro-1-(Para-Halojen Fenil)Vinil)Diazenlerin Sentezi ve RSA Araştırmaları


Süleymanova T. G. , Bağırova N. K. , Babayeva V. G. , Şıkaliyev G. N. , Maharramov M. A. , Özel C. , ...Daha Fazla

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2019, ss.268

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Doi Numarası: 10.13140/rg.2.2.26648.96005
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.268

Özet

Son zamanlarda, kovalent olmayan bağların organik sentezdeki ve kristal tasarımdaki rolü hakkındaki bilimsel çalışmalar (Nenajdenko vd., 2017,), özellikle de halojen-halojen bağlarının rolü üzerinde çalışmalar giderek artmaktadır (Shikhaliyev vd., 2018). Daha önceki çalışmalarımızda, katalitik olefinizasyon reaksiyonu ortamında (KOR), benzoik aldehit türevleri temelinde dikloro-diazadien fragmanları barındıran bileşikler sentezlenmiştir. Bu bileşikler fizyolojik olarak aktif özelliklere sahiptir.

Bu çalışmada, katalitik olefinleşme reaksiyonu ortamında para-brom benzaldehit ve hidrazin fragmanında halojen atomları içeren hidrazonunlardan dikloro-diazadien türevleri sentezlenmiştir. F, Cl, Br atomlarının kristal tasarımı üzerindeki etkileri RSA yöntemi ile incelenmiştir.