(E)-1-(4-Bromfenil)-2-(2,2-Dikloro-1-(Para-Halojen Fenil)Vinil)Diazenlerin Sentezi ve RSA Araştırmaları


Süleymanova T. G., Bağırova N. K., Babayeva V. G., Şıkaliyev G. N., Maharramov M. A., Özel C., ...More

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.268

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Doi Number: 10.13140/rg.2.2.26648.96005
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.268
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Son zamanlarda, kovalent olmayan bağların organik sentezdeki ve kristal tasarımdaki rolü hakkındaki bilimsel çalışmalar (Nenajdenko vd., 2017,), özellikle de halojen-halojen bağlarının rolü üzerinde çalışmalar giderek artmaktadır (Shikhaliyev vd., 2018). Daha önceki çalışmalarımızda, katalitik olefinizasyon reaksiyonu ortamında (KOR), benzoik aldehit türevleri temelinde dikloro-diazadien fragmanları barındıran bileşikler sentezlenmiştir. Bu bileşikler fizyolojik olarak aktif özelliklere sahiptir.

Bu çalışmada, katalitik olefinleşme reaksiyonu ortamında para-brom benzaldehit ve hidrazin fragmanında halojen atomları içeren hidrazonunlardan dikloro-diazadien türevleri sentezlenmiştir. F, Cl, Br atomlarının kristal tasarımı üzerindeki etkileri RSA yöntemi ile incelenmiştir.