(E)-1-(4-Bromfenil)-2-(2,2-Dikloro-1-(Para-Halojen Fenil)Vinil)Diazenlerin Sentezi ve RSA Araştırmaları


Süleymanova T. G. , Bağırova N. K. , Babayeva V. G. , Şıkaliyev G. N. , Maharramov M. A. , Özel C. , ...More

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.268

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Doi Number: 10.13140/rg.2.2.26648.96005
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.268
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Son zamanlarda, kovalent olmayan bağların organik sentezdeki ve kristal tasarımdaki rolü hakkındaki bilimsel çalışmalar (Nenajdenko vd., 2017,), özellikle de halojen-halojen bağlarının rolü üzerinde çalışmalar giderek artmaktadır (Shikhaliyev vd., 2018). Daha önceki çalışmalarımızda, katalitik olefinizasyon reaksiyonu ortamında (KOR), benzoik aldehit türevleri temelinde dikloro-diazadien fragmanları barındıran bileşikler sentezlenmiştir. Bu bileşikler fizyolojik olarak aktif özelliklere sahiptir.

Bu çalışmada, katalitik olefinleşme reaksiyonu ortamında para-brom benzaldehit ve hidrazin fragmanında halojen atomları içeren hidrazonunlardan dikloro-diazadien türevleri sentezlenmiştir. F, Cl, Br atomlarının kristal tasarımı üzerindeki etkileri RSA yöntemi ile incelenmiştir.