YENİDEN ÖRNEKLEMENİN SINIFLANDIRMA SONUCUNA ETKİSİ


BAYRAM B. , Ustuner M.

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği, 01 Mayıs 2013