Mavisel Yener’in Çocuklara Yönelik Öykülerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Cesur E., Baş B.

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.64-76, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.64-76
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitimde kazandırılmak istenen değerler öğrenciye çeşitli yollarla verilebilir. Bu yollardan biri de yazınsal değeri olan edebi eserlerdir. Bu bağlamda hikâyeler, eğitsel ileti aktarılması konusunda önem taşıyan edebi türlerden biridir. Hikâyelerde aktarılan iletiler, çocukların kişisel özelliklerinin gelişimine katkı sağlarken, yaşadığı toplumun kültürel öğelerini öğrenmesine ve toplumsallaşma sürecine katılmasına yardımcı olur. Bu düşünceden hareketle araştırmada, Mavisel Yener’in çocuklara yönelik yazdığı hikâyelerindeki eğitsel iletileri tespit etmek ve eğitsel iletilerin sunuluş biçimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yazarın incelenen 75 hikâyesinde yer alan eğitsel iletiler nitel araştırma kapsamında doküman incelemesi yöntemiyle saptanmış ve yorumlanmıştır. Mavisel Yener’in incelenen eserlerinde toplam 592 ileti tespit edilmiş ve bu iletilerin 478’i kişisel gelişimi, 96’sı toplumsal gelişimi, 15’i ulusal gelişimi, 3’ü ise evrensel düşüncenin gelişimini destekler niteliktedir. Çalışma sonuçları gerek eğitimcilerin gerek de ebeveynlerin çocuklar için seçtikleri hikâyelerin, iletiler konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında rehberlik edecek ve ilkokul düzeyindeki çocukların Mavisel Yener’in hikâyelerinden ne derece faydalanacakları konusunda yardımcı olacaktır.