Dönüşümcü Liderlik Tarzının Bilgi Paylaşımına Etkisinde Destekleyici Örgüt İkliminin Aracı Rolüne Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

Mertel K., Bozkurt S., Demirhan A.

Turkish Studies - Social Sciences, no.6, pp.3073-3087, 2020 (Peer-Reviewed Journal)