Yazıt Bilimi Açısından Kosova Priştine Mezarlığı Müslüman Mezar Taşları


ŞANLI C.

Milletlerarası Arap Harfli Mezar Taşları ve Yazıtları Çalıştayı, Priştine/KOSOVA, 27 Nisan - 01 Mayıs 2016