Kohezyonlu Zeminlerin Plastik Limit Değerinin Düşen Koni ile Belirlenmesi


Creative Commons License

Gülen M. , Kılıç H.

8. ULUSLARARASI GEOTEKNİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2019, ss.1-11

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-11

Özet

Zeminlerin yük altındaki davranışlarını tahmin etmek için pratik olarak likit ve plastik limit sınır su muhtevası değerlerinden yararlanılır. Likit limit değeri genellikle Casagrande ve düşen koni deney aletleri ile; plastik limit ise elle yuvarlama yöntemi ve düşen koni deney aleti ile belirlenebilmektedir. Yaygın olarak 600 ve 60 gram ve 300 ve 80 gram koniler kullanılmaktadır. Bu koniler için sırasıyla 10 mm ve 20 mm batmaya karşılık gelen su muhtevası değerleri likit limit olarak kabul edilmektedir. 600 ve 60 gram düşen koninin 1.15 mm batmasına karşılık gelen su muhtevası değeri plastik limit olarak kabul görmekte; ancak 300 ve 80 gram düşen koniler için literatürde kabul gören bir değer mevcut değildir. Bu çalışma kapsamında farklı endeks özelliklere sahip ince daneli zeminlerin likit ve plastik limit değerleri Casagrande ve 300 ve 80 gram düşen koni deney aleti ile belirlenerek karşılaştırmıştır. Casagrande ve düşen koni ile elde edilen kıvam özelliklerine göre yapılan zemin sınıflandırmalarının farklılık gösterebildiği tespit edilmiştir.