Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonuna Polietilenglikol Metakrilat Vinilsülfonik Asit Aşı Kopolimerinin Etkisi


Kırboğa S. , Öner M.

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.151-161, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.151-161

Özet

Kristal büyümesinin kontrolü ve kristal şeklinin değişmesi endüstriyel kristalizasyonda ve

biyomineralizasyonda önemli yer tutar. Çözünürlüğü az olan kalsiyum tuzlarının ısı değiştirici, soğutma kulesi

gibi cihazlarda neden oldukları kabuk oluşumu, kirlilik, ısı transferinin düşmesi gibi ciddi sorunlara sebep

olmaktadır. Bu çalışmada sulu çözeltideki kalsiyum oksalat monohidrat kristal büyümesine polimerik katkı

maddelerinin etkileri incelenmiştir. Katkı maddesi olarak vinilsülfonik asit içeriği farklı polietilenglikol

metakrilat–vinilsülfonik asit aşı kopolimerleri ve vinilsülfonik asit homopolimeri kullanılmıştır. Polimerlerin

kalsiyum oksalat kristalinin büyüme hızına etkisi çözelti iletkenliğinin zamanla değişimi ile belirlenmiştir.

Kalsiyum oksalat kristal büyümesini önlemede, polimer yapısının ve polimer içeriğinin etkili parametreler

olduğu gözlenmiştir.