THE EFFECT OF POLYETHYLENEGLYCOL METHACRAYLATEVINYLSULFONIC ACID GRAFT COPOLYMERS ON CALCIUM OXALATE CRYSTALLIZATION


Kırboğa S., Öner M.

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.151-161, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kristal büyümesinin kontrolü ve kristal şeklinin değişmesi endüstriyel kristalizasyonda ve

biyomineralizasyonda önemli yer tutar. Çözünürlüğü az olan kalsiyum tuzlarının ısı değiştirici, soğutma kulesi

gibi cihazlarda neden oldukları kabuk oluşumu, kirlilik, ısı transferinin düşmesi gibi ciddi sorunlara sebep

olmaktadır. Bu çalışmada sulu çözeltideki kalsiyum oksalat monohidrat kristal büyümesine polimerik katkı

maddelerinin etkileri incelenmiştir. Katkı maddesi olarak vinilsülfonik asit içeriği farklı polietilenglikol

metakrilat–vinilsülfonik asit aşı kopolimerleri ve vinilsülfonik asit homopolimeri kullanılmıştır. Polimerlerin

kalsiyum oksalat kristalinin büyüme hızına etkisi çözelti iletkenliğinin zamanla değişimi ile belirlenmiştir.

Kalsiyum oksalat kristal büyümesini önlemede, polimer yapısının ve polimer içeriğinin etkili parametreler

olduğu gözlenmiştir.