2,2-Bis(4-Benzoilfenoksi)-4,4,6,6,-Bis[Spiro(2’,2’’-Dioxy-1’,1’’-Bifenilil) Siklotrifosfazen’in Alkil Sübstitüe Oksim Türevleri


Çil E., ARSLAN M.

01 Mayıs 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri