Bridgman Yöntemi ile Büyütülmüş Bazı AMX3 Kristallerinin Optik Absorbsiyon Spektrumları