Bridgman Yöntemi ile Büyütülmüş Bazı AMX3 Kristallerinin Optik Absorbsiyon Spektrumları


ÇELİK BOZDOĞAN A. , Demirci E. Ç. , Asan G., Çalışkan M. , Özen G., Demirbilek R.

26.TFD, 01 September 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text