LEİSHMANİA PARAZİTLERİ TARAFINDAN ÜRETİLEN METABOLİTLERİN ADİPOZ KÖKENLİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN ADSCs PROLİFERASYONUNA ETKİSİ


ALLAHVERDIYEV A. , BAĞIROVA M., YEŞİLKIR S., ELÇİÇEK S., ÇAKIR KOÇ R. , FINDIKLI N.

16. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye