LEİSHMANİA PARAZİTLERİ TARAFINDAN ÜRETİLEN METABOLİTLERİN ADİPOZ KÖKENLİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN ADSCs PROLİFERASYONUNA ETKİSİ


ALLAHVERDIYEV A. , BAĞIROVA M., YEŞİLKIR S., ELÇİÇEK S., ÇAKIR KOÇ R. , FINDIKLI N.

16. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 07 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey