Ebulgazi’ye Göre Oğuz Boylarının Damgaları ve Kuşları


Ölmez Z.

5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Oğuzlar Dilleri, Tarihleri, ve Kültürleri,, vol.1, pp.729-750, 2015 (Conference Book)