1930 1936 Güzel Sanatlar Akademisi nde Mimarlık Eğitim Reformu ve Ernst Egli


Creative Commons License

Hızlı N. , Aysel N. R.

Mimarlık Dergisi, ss.16-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Mimarlık Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.16-21

Özet

Bu çalışma, Mimarlar Odası Anma Programı kapsamında açılan “Ernst Egli: Türkiye’ye Katkılar” başlıklı bölüme, Egli’nin, 1930-36 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki eğitimci ve yönetici rolüne ilişkin katkı sağlamak üzere hazırlanmıştır. 
Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından, bizzat Atatürk’ün daveti üzerine ülkemize gelen ve uzun süre kalan yabancı mimar Ernst Egli, GSA Mimari Şubesi’nde mimari eğitim programında yenilikler yapmak, konferanslar vermek üzere görevlendirilmiştir. Egli, Akademi’de benimsenen Beaux-Arts geleneğine dayanan mimari yaklaşımı, gerek ders içerikleri ve işleyişini, gerekse akademik kadroyu Viyana Teknik Yüksekokulu’nun eğitim programı üzerinden, kendi mesleki birikim ve öğretileri yönünde değiştirerek yeni ve modern bir eğitim programına dönüştürmüş, yeni bir mimari kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. Egli’nin reform hareketi, ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksekokulu Sanayi-î Nefise Mektebi günümüzdeki adıyla MSGSÜ’nün, ‘mektep’ karakterinden, Cumhuriyet döneminde ‘akademi’ statüsüne geçmesini, diğer mimarlık okulları için rol model olmasını sağlamıştır. 
Bu makalede, reform öncesi ve sonrası mimari eğitim ortamı, kuruma ait 1924, 1926 ve 1934 tarihli yönetmelikler aracılığıyla aktarılmaya çalışılmıştır.