An Approach for Determination of Indoor Air Pollution Concentrations


Darçın P., Balanlı A.

Sigma Journal of Engineering & Natural Sciences, vol.6, no.1, pp.55-67, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Sigma Journal of Engineering & Natural Sciences
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.55-67
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Many indoor air pollutants, emerging from different sources, can cause indoor air pollution as a result of accumulation in air of buildings’ closed spaces. Exposure starts with the presence of humans and may result with a vast range of health and comfort problems, such as headache and cancer. It is believed that, to prevent or eliminate such problem, it is necessary to assess the negativity level, firstly. One of the important steps along the assessment process is the determination of pollutant concentration levels in the air. This determination can be managed by using many measurement methods, mathematical models or computer simulation programs. However, to gain realistic results through an appropriate process, it is necessary to plan the determination phase and produce accurate decisions for the determination process. The needed decisions for the related action steps can be made with the help of a systematic approach, generated to servet his purpose, unnecessary time – cost – labor costs can be avoided during the research and accurate concentration level data, convenient with the actual situation, can be acquired.

Çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerdeki yapı içi hava kirleticileri, farklı kaynaklardan çıkarak, yapının kapalı birimlerinin havasında birikebilir. Yapı kullanıcısı insanların bu birimlerde bulunmasıyla, insanlar karşı karşıya kaldığı iç hava kirleticilerinden etkilenebilmekte ve baş ağrısından kansere dek çeşitli sağlık sorunları yaşayabilmektedir. Söz konusu olumsuzluğun giderilmesi ya da önlenmesi için öncelikle değerlendirilmesi gerekli görülmüştür. Değerlendirme sürecindeki önemli adımlardan birisi ise kirleticilerin havadaki yoğunluk düzeylerinin belirlenmesidir. Belirleme işlemi çeşitli ölçüm, hesaplama ya da bilgisayar benzetimi yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Buna karşın, doğru sonuçların elde edilmesi ve belirlemenin uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için, karşılaşılan duruma uygun bir şekilde belirleme sürecinin planlanmasına ve süreçle ilgili kararların üretilmesine gereksinim vardır. Bu amaçla oluşturulmuş bir yaklaşım aracılığıyla, ilgili eylem adımlarına yönelik kararlar verilebilir ve araştırmada zaman-maliyet-işgücü yitiklerinden kaçınılarak, yapıda karşılaşılan durumu doğru yansıtacak yoğunluk düzeyi verileri elde edilebilir.