Calculation of optimal value of spinning reserve requirement for unit commitment in power systems by considering lost parameters Güç sistemlerinde ünite tahsisi için döner rezerv gereksinimi optimal deǧerinin kayip parametrelerin dikkate alinarak hesaplanmasi


Creative Commons License

Tür M. R., Ay S., Shobole A., Wadi M.

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.34, pp.1171-1185, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

Döner Rezerv, üretim kesintileri ve ani yük değişimleri gibi öngörülemeyen olaylara yanıt olarak sistem operatörleri tarafından kullanılan en önemli kaynaklardan biridir. Kullanılacak rezervlerin miktarını yüksek tutarak doğabilecek beklenmedik durumların sebep olduğu üretim kesintilerine karşı güç sistemini korumak mümkün olur, bu işlem karşısında yük atma işleminin uygulanma olasılığı azalır, fakat bu durumda rezerv sağlama oldukça yüksek bir maliyet ile sonuçlanır. Maliyeti düşürmek amacıyla rezerv miktarını düşük tutma durumunda ise olası kesinti ve arıza durumlarında sağlanamayan bir enerji söz konusu olur ve tüketiciler enerjisiz kalabilir. Bu iki durumu dengeleyici şekilde bir ekonomik incelemeye gerek duyulmaktadır.  Geleneksel Ünite Tahsis formülasyonlarında, Döner Rezerv gereksinimini ayarlamak için en büyük çevrimiçi jeneratörün kapasitesi olarak belirleme yapan deterministik kriterler ile sabit bir rezerv miktarı benimsenir. Bu çalışmada, güç sisteminde tahsis edilmesi gerek Döner Rezerv gereksinimi, sağlanamayan enerji miktarı ve kayıp yük değeri gibi sosyo ekonomik parametreler dikkate alınarak elde edilir. Bu değer için fayda maliyet temeline dayalı bir yöntem ile hesaplama yapılmaktadır.