Theileria annulata nın laktat dehidrogenaz geninin klonlanması sırasında transformasyon verimliliğini arttırmak amacıyla yapılan optimizasyon çalışmaları


Akat A., Cicek M., BALIK D.

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,, 01 Ekim 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri