Theileria annulata nın laktat dehidrogenaz geninin klonlanması sırasında transformasyon verimliliğini arttırmak amacıyla yapılan optimizasyon çalışmaları


Akat A., Cicek M., BALIK D.

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,