Theileria annulata nın laktat dehidrogenaz geninin klonlanması sırasında transformasyon verimliliğini arttırmak amacıyla yapılan optimizasyon çalışmaları


Akat A., Cicek M., BALIK D.

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,, 01 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes