Gülyagı Sanayi Proses Atıkları Özelliklerinin Belirlenmesi