Gülşehri’nin Mantıku’t-Tayr Mesnevîsinde Mevlâna Etkisi


Merhan A.

Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu,, Konya, Turkey, 14 - 16 December 2006, pp.101-110

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101-110
  • Yıldız Technical University Affiliated: No