Açık Su Kanal Sistemi için Bernstein Polinomları Tabanlı Kompanzatör Tasarımı


Tacal B., Ucun L., Engin Ş. N.

Fırat Üniversitesi Uzay ve Savunma Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.1, pp.336-341, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, Bernstein polynomials based compensator is designed via the analysis of higher order sinusoidal input

describing functions (HOSIDF) for the canal system model. The optimization of the HOSIDF-based cost function defined in the frequency domain is performed in order to reduce the performance-degrading effect of nonlinear dynamics. The parameters of Bernstein polynomials based compensator are obtained as a result of optimization algorithm and applied to the canal system in the simulation studies. These results are compared with the existing studies in the literature. The reference tracking performance of the canal system is improved and the performance degrading effects of nonlinear dynamics are reduced.

Bu çalışmada, açık su kanal sistemi modeli için yüksek mertebeden sinüzoidal giriş tanımlama fonksiyonları

(YMSGTF) analizi yapılarak Bernstein polinomları tabanlı kompanzatör tasarımı yapılmıştır. Doğrusal olmayan dinamiklerin performans düşürücü etkisini azaltmak amacıyla frekans domeninde tanımlanan YMSGTF tabanlı maliyet fonksiyonunun optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bernstein polinomları tabanlı kompanzatörün parametreleri optimizasyon sonucunda elde edilmiş ve benzetim çalışmalarında açık su kanal sistemine uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar hali hazırda literatürde var olan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Açık su kanal sistemindeki su seviyesinin istenen referans seviyeyi takip yeteneği arttırılmıştır ve performansını olumsuz etkileyen doğrusal olmayan dinamiklerin etkisi azaltılmıştır.