Azot Katkılı TiO2: Sentezi, Karakterizasyonu ve DFT Modellemesi


ÇINAR Z. H.

2. Ulusal İleri Oksidasyon Teknolojileri Kongresi (IOPT), 7 Kasım, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 01 Kasım 2008