Sinop/Gerze Nurhan Erdem Evi/Derviş Hamdi Evi


ERDEM A.

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları,do-co.mo.mo_tr Türkiye Ulusal Çalışma Grubu VI.Poster Sunuşları, 01 Aralık 2010