ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ALGILANAN NET FAYDAYA ETKİSİ VE KULLANIM KOLAYLIĞININ ARACI ROLÜ: TÜRKİYE BANKA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA


GÜROL Y. D. , BAĞRIYANIK F.

BİLGİ TOPLUMUNDA EKONOMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASININ SORUNLARI, 16 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text