Homojen olmayan anizotrop malzemeden yapılmış şerit için bir geometrik non-lineer problemin incelenmesi


YAHNİOĞLU N. , Selim S.

X. Ulusal Mekanik Kongresi, 15-19 Eylül 1997, İstanbul, 01 Eylül 1997