(E)-4-(2,2-Dibromo-1-((4-Fenil)Diazenil)Vinil)-N,N-Dimethil Anilin ve 4-(2,2-Dibromovinil)-N,N- Dimethilanilin Sentezi


Mammadova E. N. , Maharramov M. A. , Şıkaliyev G. N. , Ahmedova N. E. , Niyazova A. A. , Özel C. , ...More

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.395

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Doi Number: 10.13140/rg.2.2.34513.28000
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.395

Abstract

Literatürde brom içeren bileşenlerin, biyoaktif metabolitler ve çeşitli ilaçların yapısına ilave edildiği çalışmalar bulunmaktadır [Guerrero vd., 2012]. Daha önceki çalışmalarımızda, fenilhidrazonların CCl4 ile reaksiyonundan elde edilmiş dikloro-diazobutadienlerin sentezi incelenmiştir [Shikhaliyev vd., 2018]. Dikloro-diazobutadienlerin boya ve fizyolojik aktif maddeler olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, para dimetilanilinaldehitlerden uygun fenilhidrazinler elde edilmiş ve CBr4 ile reaksiyona sokulmuştur. Sonuç olarak, dibromoadiazobutadienler ve 1-(2,2-dibromo-vinil)-4-dimetil-anilin-benzen elde edilmiştir. Bileşiklerin yapısı (Nükleer Manyetik Rezonans) NMR ile doğrulanmıştır.