İstanbul Tarihi Yarımada’daki Kentsel Arkeolojik Değerlerin Korunması ve Sunumu İçin Yaklaşım Önerileri


KARAÇAY N., ÇİFCİ A.

Mimarlık ve Şehircilik, II: Lisansüstü Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, 16-20 Kasım 2020, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 16 Kasım 2020, ss.144-145

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.144-145