İstanbul Tarihi Yarımada’daki Kentsel Arkeolojik Değerlerin Korunması ve Sunumu İçin Yaklaşım Önerileri


KARAÇAY N., ÇİFCİ A.

Mimarlık ve Şehircilik, II: Lisansüstü Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, 16-20 Kasım 2020, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 16 November 2020, pp.144-145

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.144-145
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes