How Primary School Students Perceive Primary School Teacher Exchange?


Creative Commons License

Erol M., Başaran M.

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD, vol.8, no.4, pp.1196-1213, 2020 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.6m
  • Journal Name: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1196-1213
  • Keywords: Primary school teacher, primary school teacher exchange, paid and contracted teaching, PERCEPTIONS
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeninin değişmesinin ilkokul öğrencilerini nasıl etkilediğini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji; verilerin toplanıp işlenmesi için yarı yapılandırılmış görüşme ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. 2017–2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bir devlet ilkokulunda yürütülen çalışmada, çalışma grubunun belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiş; ilkokul öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin değişmesine yönelik düşünceleri tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin öğretmen değişikliğine bağlı olarak üzüntü duydukları, okula yeniden başlamış gibi hissettikleri; kullandıkları metaforların ise değişimi ve tükenmeyi vurguladığı belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni değişikliğinin öğrencilerin öğretmen algısını da olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmeni değişimi, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik