İlkokul Öğrencileri Sınıf Öğretmeni Değişimini Nasıl Algılıyor?


Creative Commons License

Erol M. , Başaran M.

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD, cilt.8, sa.4, ss.1196-1213, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.6m
  • Dergi Adı: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD
  • Sayfa Sayıları: ss.1196-1213

Özet

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeninin değişmesinin ilkokul öğrencilerini nasıl etkilediğini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji; verilerin toplanıp işlenmesi için yarı yapılandırılmış görüşme ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. 2017–2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bir devlet ilkokulunda yürütülen çalışmada, çalışma grubunun belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiş; ilkokul öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin değişmesine yönelik düşünceleri tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin öğretmen değişikliğine bağlı olarak üzüntü duydukları, okula yeniden başlamış gibi hissettikleri; kullandıkları metaforların ise değişimi ve tükenmeyi vurguladığı belirlenmiştir. Ayrıca sınıf öğretmeni değişikliğinin öğrencilerin öğretmen algısını da olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmeni değişimi, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik