AHMET ARVASİ'S CONCEPTION OF NATIONALISM AND NEOPERENNIALISM


Creative Commons License

Şahin M.

Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.79-106, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.79-106
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

: In the study, the place of the nationalism conception of Ahmet Arvasi, one of the leading names of Turkish nationalist thought, in the nationalist theories’ literature was tried to be determined. The dominant factor in the selection of Arvasi is that he has the attributes of a thinker and an action person together. For this purpose, neoperennialism theory, which is considered relatively new in the literature, has been put forward and Arvasi's suitability to neoperennialist theory has been discussed through his works. The basic components of Azar Gat's theory are the relationship between ethnic identity and politics (1), the issue of the existence of nations (2), the relationship between culture and kinship (3), the relationship between religion and identity (4), the issue of the national army and mass education (5), the relationship between the formation of identity and the other (6) and the question of the classification of nationalisms with the impact of the World War II to the social sciences (7). The basic components of Azar Gat's theory were used as criteria in the evaluation. In the study, it was seen that neoperennialism offered an explanatory framework suitable for Turkish Nationalism through the Arvasi line. It has been understood that the concept of the “social race” is at the center of Arvasi's conception of nationalism constitutes the basis of this situation. In the study, Arvasi's basic books, especially “Turkish-Islamic Idealism”, and his newspaper articles in book form were used as a source.

Çalışmada Türk milliyetçiliği düşüncesinin önde gelen isimlerinden olan Ahmet Arvasi’nin milliyetçilik anlayışının milliyetçilik kuramları literatüründeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Arvasi’nin düşünür ve aksiyon insanı sıfatlarına birlikte sahip olması kendisinin seçilmesinde başat etkendir. Bu maksatla literatürde nispeten yeni kabul edilen neoperennializm kuramı ortaya konulmuş ve Arvasi’nin düşüncelerinin neoperennialist kurama uygunluğu eserleri üzerinden tartışılmıştır. Azar Gat’ın kuramının temel bileşenleri olarak tespit edilen; etnik kimlik-siyaset ilişkisi, milletlerin varlıkları meselesi, kültür ve akrabalık bağı ilişkisi, din-kimlik ilişkisi, ulusal ordu ve kitlesel eğitim meselesi, milletin oluşumu problemi, kimlik oluşumu ve öteki ilişkisi, milliyetçiliklerin tasnifi meselesi ve II. Dünya Savaşı’nın sosyal bilimlere etkisi değerlendirmeye kıstas alınan etkenlerdir. Çalışmada neoperennializmin, Arvasi çizgisindeki Türk milliyetçiliği düşüncesine uygun bir izah çerçevesi sunduğu görülmüştür. “İçtimai ırk” kavramının Arvasi’nin milliyetçilik anlayışının merkezinde yer almasının bu durumun temelini teşkil ettiği anlaşılmıştır. Çalışmada Arvasi’nin başta “Türk-İslam Ülküsü” olmak üzere temel kitapları ve kitaplaştırılmış gazete yazıları kaynak olarak kullanılmıştır.