The Effect of Latitude and Season on the Ionosphere in Solar Eclipses


Aktaş E. N., Şahin Ö. İ., Can Z.

2209 A/B Fen ve Matematik Öğrenci Çalıştayı , İstanbul, Turkey, 24 May 2024

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İyonosfer, canlı yaşamında önemli bir rol oynar ve özellikle iletişim ve telekomünikasyon çalışmalarına uygun bir ortam sağlar [1]. Bu çalışmada, iyonosferin canlı yaşamı üzerindeki etkisini de göz önüne alarak; bir güneş döngüsü süresince meydana gelen Güneş tutulmalarının iyonosfer üzerindeki etkileri enlem ve mevsimsel faktörler açısından incelenmiştir. İyonosfer tepkilerinin esas alınmasıyla oluşturulan tutulma tarihlerinin kombinasyonları belirlendi. Aralarındaki korelasyon analiz edildi. Tutulmadan bir gün önce, tutulma günü ve tutulmadan bir gün sonraki veriler değerlendirilerek tutulma esnasındaki iyonosfer davranışı incelendi. Araştırmamız, belirlenen süre boyunca gerçekleşen tutulmaların iyonosfer üzerindeki etkilerini incelemeyi ve güncel koşullarda iyonosferik bozulmaların nasıl ve ne kadar sürede oluştuğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, tutulma arşivi oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu çalışma, 1919B012214142 numaralı “Güneş Tutulmalarına Karşı İyonosferik Tepkilerin Enlemsel ve Mevsimsel Bağımlılığı” isimli Tübitak 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma ve Projeleri Destek Programı kapsamındaki projemizden üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İyonosfer, Güneş Tutulması, Enlem, Mevsim