ANALYSIS OF THE MOVIE 'US' (2019) IN THE CONTEXT OF SIGMUND FREUD'S CONCEPT OF THE UNCANNY


Köse M. M., Yanat Bağcı Y.

5. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 08 November 2023, pp.480-490

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.480-490
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kökeni Almanca olan tekinsizlik (unheimlich) kelimesi rahatsız edici, ürkütücü, anlamlarına gelmektedir. Bu kelimeyi ilk olarak 1835 yılında Alman felsefeci Friedrich  Schelling kullanmıştır. Daha sonra kelime psikoloji alanında kullanılmaya başlanmıştır.  Sigmund Freud 1919 yılında yayınladığı ‘Tekinsizlik Üzerine’ (The Uncanny) adlı makalesinde kelimenin anlamını kökeni üzerinden inceleyerek tekinsizliği açığa çıkaran durumları açıklamıştır.  Bu çalışmada tekinsizlik kavramının bir filmde ne şekillerde yer alabileceği araştırılmıştır. Örneklem olarak 2019 yılında vizyona giren, yönetmenliğini Jordan Peele’in üstlendiği ‘Us’ filmi, içerik çözümlemesi yöntemiyle  analiz edilmiştir. Çalışmada ilk olarak tekinsizlik kavramı tanımlanmıştır. Ardından, araştırma yöntemi olarak kullanılan içerik çözümlemesinden bahsedildikten sonra ‘Us’ filminin konusu ve hikâye akışı verilmiş, tekinsizliğe bağlı kavramların filmin içerisinde tekinsizlik hissi oluşturabilecek sahnelerdeki kullanımı Freud’un tekinsizlik kavramı bağlamında analiz edilmiştir.  Bu çalışmanın amacı tekinsizlik kavramının bir film aracılığıyla nasıl yeniden üretildiğini ve filmin yapısına nasıl hizmet ettiğini incelemektir. Kurmaca anlatı aracılığıyla yaratılan tekinsizlik hissinin filmleri nasıl etkilediği ‘Us’ ın analizi ile açıklanmıştır.