Zaman Serilerinde Trend Belirlenmesi ve Bunun Periyodik Bölgeler Üzerine Etkisi


HEKİMOĞLU Ş.

Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Eğitiminde 40. yıl Sempozyumu, 01 Ekim 1989

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri