Sosyal Medya ve Sanat İlişkisi Bağlamında Sanat Profesyonellerinin Sosyal Medya Kullanımı*


KARAGÖL A., KAPLANOĞLU L.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS, pp.126-138, 2022 (Peer-Reviewed Journal)