Televizyon Programlarının Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocuklarının Zihin Ve Dil Gelişimini Etkileme Biçimlerine Yönelik Veli Görüşlerinin Belirlenmesi (Elazığ İli Örneği).


SERHATLIOĞLU B., GÜROL A.

7st International Educational Technology Conference (IETC 2007), 3 - 05 Mayıs 2007

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri