Farklı Eğimlerdeki Bantlı Konveyörlerde Kapasitenin Ayrık Elemanlar Metoduyla (DEM) İncelenmesi


Bolat B., Aşçıoğlu Temiztaş B., Sezer E.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.13, no.4, pp.709-714, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Capacity in belt conveyors, which implies the amount of material conveyed per second, changes depending on the conveyor angle. The capacity of the inclined conveyors is calculated via using a general inclination coefficient (k), which is taken from the table. The inclination coefficient here is used for various types of conveyors, regardless of the design of the conveyor and properties of the bulk material, hence features an approximation in the estimation of the capacity. In this study it is aimed to acquire the capacity of the conveyor for each angle numerically with Discrete Element Method (DEM), without the need of an inclination coefficient. The capacities of the belt conveyors with different inclination angles were found theoretically and numerically in the study. The design-specific inclination coefficient of the conveyor was acquired via using the numerical conveyor capacities, which was later compared with the general inclination coefficient (theoretical). The numerical conveyor capacity and inclined coefficient were to be found lower than their theoretical counterparts. 

Bantlı konveyörlerde birim zamana bağlı olarak taşınan malzeme miktarını ifade eden konveyör kapasitesi; konveyörün eğimine bağlı olarak değişmektedir. Eğimli olarak çalışan konveyörlerin kapasitesi, genel bir eğim faktörü (k) tablosu üzerinden seçilen değerler kullanılarak bulunmaktadır. Buradaki eğim faktörü konveyör tasarımı ve taşınan malzeme özelliklerine bağlı olmadan, tüm konveyörler için aynı olarak kullanılmaktadır. Böylelikle konveyör kapasitesi yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Bu çalışmada hedeflenen, konveyör kapasitesinin genel olarak kullanılan eğim faktörüne ihtiyaç duyulmadan, Ayrık Elemanlar Metodu (Discrete Element Method) (DEM) kullanılarak her açı için numerik olarak bulunmasıdır. Çalışmada farklı eğimlerdeki konveyörler için kapasite değerleri teorik ve numerik olarak bulunmuştur. Numerik olarak bulunan kapasite değerleri yardımıyla konveyörün tasarımına ait eğim faktörü elde edilmiştir. Elde edilen eğim faktörü değeri, endüstride yaygın olarak kullanılan genel eğim (teorik) faktörü değerleriyle kıyaslanmıştır. Numerik olarak elde edilen konveyör kapasitelerinin ve eğim faktörünün, teorik yöntemdeki değerlerden daha düşük olduğu bulunmuştur.