PC/ARCINFO CBS Paket Yazılımında, Info Sözel Veri Tabanının Clipper Derleyicisinde Hazırlanan bir Arayüz Yazılımıyla (PANA) Desteklenmesi


Alkış Z.

I. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 01 Ekim 1994

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri