Akçaağaç Yapraklı Üvez (Sorbus torminalis L. Crant.) ve Kuş Üvezi (Sorbus aucuparia L.) ‘nin Tohumla Üretiminde Farklı Ekim Ortamlarının Çimlenme Üzerindeki Etkileri


Var M., Bekci B.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:316, DKOA Yayın No:28, sayfa:71-78, vol.1, pp.71-78, 2006 (Peer-Reviewed Journal)