LÜBNAN’I FENİKE’YE EŞLEŞTİRMEK: ERNEST RENAN’IN FİLOLOJİK YAKLAŞIMI VE MISSION DE PHÉNICIE


Danış M. F., Danacıoğlu Tamur H. E.

Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi- The Journal of Nationalism Studies, no.4, pp.93-112, 2022 (Peer-Reviewed Journal)