Kültürün Yayılmasında Mimarlığın Yeri: “Bilge Mimar” Turgut Cansever


Bayraktaroğlu B., Arabacıoğlu F. P.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.782-794, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Kültürün dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında mimarlık eliyle sunulan katkılara ülkemiz adına öncülük eden mimarlarımızdan Turgut Cansever çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Cansever’in dünya görüşünün biçimlendirdiği mimarlık anlayışının vücut bulduğu, aynı zamanda her biri uluslararası Ağa Han mimarlık ödülüne sahip, üç eseri üzerinden mimarlık yoluyla kültürel aktarım konusu irdelenmiştir. Çalışmanın çatkısını oluşturan kültür-mimarlık ilişkisi bağlamında incelenen örnekler, mimarın eserleri yoluyla kültür aktarımına nasıl katkı sunduğunu ve kendisinden sonraki kuşaklara özgün yerel mimarlık yaklaşımlarının kapısını nasıl araladığını belgelemektedir. İçinde bulunduğu toplumun inanç, gelenek, görenek, yaşayış biçimleri gibi manevi değerleri ile zanaatlar, malzeme, çevresel değerler gibi maddi değerlerini çağdaş yaklaşımlarla birleştirip yorumlayan özgün üretimler kültürün yayılmasında ve aktarılmasında önemli rol oynamaktadır.