“Türk Sineması’nda Eğitim İçerikli Filmlerde Okul Yöneticisi Tasviri


Altınbaş Ş., Gündüz M.

EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ: TEORİ VE UYGULAMA, vol.9, no.18, pp.54-76, 2018 (Peer-Reviewed Journal)