Stokastik Aritmetik-Lojik Birim Tasarımı ile Görüntü İşlemede Sobel Filtre Operasyonu


AYGÜN S., Altun M., Güneş E. O.

25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Turkey, 15 May 2017, vol.1, no.1, pp.5-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5-8
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

With the increase of technological developments, the speed limit of the processors that have emerged has accelerated the reduction of nanotechnological solutions of transistors into atomic dimensions from nanometers. Physical systems in which stochastic computation is critical instead of deterministic computation by taking action from atomic behavior are discussed. For this reason, as an interdisciplinary study, this paper will discuss the application of the arithmetic-logic unit in stochastic behavior for the design issues and image processing applications. The logic level design made by considering the design constraints will be used during known image filtering operations. Probabilistic pixel values in binary that sent to the input of the arithmetic logic unit will be used in the Sobel image processing operator. The images are processed with both conventional filter and stochastic filter, then the results obtained will be given visually.

Teknolojik gelişmelerin artması ile birlikte ortaya çıkan işlemcilerin hız sınırı, nano teknolojik çözümlerin transistorları nanometreler mertebesinden birkaç atom boyutuna indirmesini ivmelendirmiştir. Atom davranışından hareketle deterministik hesaplamanın yerine stokastik hesaplamanın kritik olduğu fiziksel sistemler ele alınmaktadır. Bu sebeple, disiplinler arası bir çalışma olarak bu bildiride stokastik davranıştaki aritmetik-lojik birimin tasarımı ve görüntü işlemeye uygulanmasından bahsedilecektir. Tasarım kısıtları göz önüne alınarak yapılan lojik seviyesi tasarım ardından, bilinen görüntü süzgeç operasyonları sırasında kullanılacaktır. Aritmetik lojik birimin girişine gönderilen ikili hale getirilmiş olasılıksal piksel değerleri Sobel görüntü işleme işlecine tabi olacaktır. Görüntüler hem geleneksel süzgeç hem de stokastik süzgeç ile işlenip elde edilen sonuçlar görsel olarak verilecektir.