Hatada güvenli sistemlerde periyodik doğrulama testinin güvenlik bütünlük seviyesine etkisi